Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)
Croatian (Croatia)
Croatian (Croatia)
English (en-GB)

10. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

U ORGANIZACIJI PODRUŽNICE SLAVONIJE I BARANJE HDMBLM

103 dana 03 sati 38 minuta 45 sekundi

28. 9. – 1. 10. 2022.

 

Zagreb

Hrvatska

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Dr. sc. Vikica Buljanović, spec. med. biokemije

 

ZNANSTVENI ODBOR:
Doc. dr. sc. Sanja Mandić, spec. med. biokemije

POD POKROVITELJSTVOM